Schoonmaakbedrijf na brand in Zeeland

Schoonmaakbedrijf na brand, Dekker is de Zeeuwse specialist in het reinigen van van ruimtes of hele panden die getroffen zijn door brand. Dit doen we voor particulieren en bedrijven. Bij brandschade is het van belang dat alle roetdeeltjes worden verwijderd om het achterblijven van een brandlucht te voorkomen. Onze schoonmakers van brandschade weten precies hoe ze roetvervuiling tegen kunnen gaan de juiste reinigingsmiddelen, die voldoen aan de strenge milieu eisen.

Bij de schoonmaak van door brand getroffen panden beperken wij ons niet alleen tot de zichtbare ruimten, omdat roet zich makkelijk verspreidt. Dekker neemt de totale zorg op zich, waarbij enig demontagewerk, strip- en/of sloopwerk niet uitgesloten is, maar dit altijd in helder en rustig overleg. De schade treft niet alleen de ruimte, maar ook de inboedel, inventaris, goederen en elektronische apparatuur. Bij zware vervuiling en/of grote hoeveelheden betrekken wij bij deze werkzaamheden geselecteerde specialisten.

Voorbeelden van werkzaamheden bij brandschade zijn:

  • Reinigen van inventaris en/of goederen (bedrijfsmatig) en gebouwen
  • Transport en opslag van inboedel, inventaris en goederen
  • Drogen van inboedel (huisraad), inventaris en/of goederen / persoonlijke eigendommen
  • Drogen en Reinigen van elektronische apparatuur in geconditioneerde ruimten
  • Uitvoeren van roetpenetratieonderzoek / laboratoriumanalyse
  • Het geheel en/of gedeeltelijk in werking stellen van E/W installatie
  • Het meten van eventueel vrijkomend HCl, wat kan voorkomen bij verbranding van kunststof (bijvoorbeeld pvc). Bij een te hoge concentratie plaatsen van droogapparatuur, om de luchtvochtigheid te verlagen, en uitvoeren van benodigde reinigingen om directe gevolgschade te beperken

Alles altijd in overleg met de gedupeerden en betrokken schade expert(s), desgewenst voorafgegaan door een open prijsopgave.